New Movie Song ‘Woda Number 6’ Surke Thaili Khai

Song Title: Surke Thaili Khai
Movie: Woda Number 6
Singers: Rajan Raj Siwakoti, Raju Bishokarma and Anju Panta
Music and lyrics: Rajan Raj Siwakoti
Dance director: Shankar BC
FT: Deepa Shree Niraula, Magne Buda, Deepak,Priyanka, Ddhurmus

Movie Song

Watch the full song

Post Author: serialsansar