New Teej Song 2072 by Shobha Tripathi

Song Title: Thoka Madal
Singer: Shobha Tripathi
Direction: Shankar BC
FT: Shobha Tripathi
Lyrics: Ek Narayan Bhandari

Teej Song

Watch the full video

Post Author: serialsansar