New Teej Song 2072 Nachne ho Nachne ho by Saru Gautam

Song Title: Yespaliko Teej
Singers: Birkha Bahadur Dhami and Sharu Gautam
Music/Lyrics: Subhash Gautam
Composer: Tanka Budhathki
Artist: Puspa, Barsha, Bipana and Prasant
Camera: Hari Humagain
Director: Arjun Adhikari

Teej Song

Watch the full song

Post Author: serialsansar